Space ของ suchat
Just another WordPress.com site

ประชุมภาษาถิ่น

วันที่ ๒๙ – ๓๐ ธันวาคม ๕๓ ได้มีโอกาสไปประชุมเรื่องภาษาถิ่นที่ทาง สพป.กาญจนบุรี เขต ๓ เป็นการประชุมเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการแก้ไขปัญหาภาษาไทยโดยใช้ภาษาถิ่น ในการประชุมจะเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้เข้าร่วมประชุม ๓๑ โรงเรียนที่ได้เลือกมาเป็นตัวแทนของเขต ลืมบอกไปประชุมที่โรงแรมสวนฝน ตำบลแก่งเสี้ยน อำเเภอเมือง กาญจนบุรี  ในการประชุมให้มีการเขียนสิ่งที่โรงเรียนได้ทำเกี่ยวกับภาษาถิ่นก็เขียนว่าได้โรงเรียนบ้านดงโคร่งได้ทำพจนานุกรมสามภาษา ไทย กะเหรี่ยง มอญ เมื่อเขียนไปแล้วก็คิดว่าคงมีโรงเรียนได้ทำเหมือนเรา แต่เมื่อนำสิ่งที่ทุกโรงเรียนเขียนมาวิเคราะห์พบว่าเราทำพจนานุกรมเพียงโรงเรียนเดียว เป็นงานที่ดูจะเป็นรูปธรรมและสามารถนำไปพัฒนาต่อได้ รู้สึกยินดีที่ได้คิดในสิ่งที่ทำให้เกิดประโยชน์ถึงแม้จะเป็นเพียงแนวคิดที่เกิดจากการแก้ปัญหาของครู ที่ได้มาปรึกษาว่าจะสอนภาษาถิ่นอย่างไรจะเริ่มอย่างไร ทำให้คิดเรื่องพจนานุกรมสามภาษา โดยทำตัวร่างให้  ให้ครูกำหนดหมวดคำที่เช่น หมวดร่างกาย หมวดสัตว์ หมวดเครื่องใช้ เมื่อได้หมวดคำแล้วจึงหาคำในแต่ละหมวดว่ามีคำว่าอะไรบ้าง แล้วจึงเริ่มเขียนคำอ่านในภาษากะเหรี่ยง ภาษามอญ หลังจากได้พจนานุกรมสามภาษาแล้ว ก็ทำให้ครูนำคำในพจนานุกรมมาใช้สอน เรื่องการสอนเราไม่ต้องแนะนำเพราะครูชำนาญเรื่องการสอนอยูแล้ว ปีนี้การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้องรับปีใหม่

Advertisements

ไม่มีการตอบรับ to “ประชุมภาษาถิ่น”

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: